Wie of wat is Topsport Zaanstreek?

Topsport Zaanstreek is een samenwerking tussen de St. Topsportfonds Zaanstreek en de gemeentes Zaanstad en Wormerland. Wij ondersteunen verschillende verenigingen en topsporters om hun doel te behalen. Maar hoe doen wij dat? Naast het faciliteren van verschillende verenigingen en sporters zorgen wij ook voor financiële ondersteuning. Daarnaast heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de partners met wie wij samenwerken!

Wat voor samenwerkingen?

Naast talent zijn goede randvoorwaarden van essentieel belang voor het leveren van een topsportprestatie. Topsport Zaanstreek doet er dan ook alles aan optimale randvoorwaarden te creëren waarbinnen de Zaanse talenten en topsporters kunnen excelleren in hun tak van sport. Om hiervoor te zorgen is een kwalitatief hoogwaardig netwerk opgebouwd rondom topsport en talentontwikkeling en alles wat hier mee te maken heeft. Ondersteuning wordt geboden op de volgende gebieden:

 1. (Para)medisch
  (o.a. krachttraining, blessurebehandeling, mentale coaching en voedingsadvies)
 2. Maatschappelijk
  (o.a. onderwijs- en studieadvies, bemiddeling met onderwijsinstanties en sponsoradvies)
 3. Sportorganisatorisch
  (o.a. themabijeenkomsten, workshops voor zowel de sporter als de coaches en ouders, video analyse)

Naast algemene voorzieningen proberen we de begeleiding zo veel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke situatie van de topsporter of het talent. Topsport Zaanstreek richt zich er op deze begeleiding zo dicht mogelijk bij huis of in de directe sportomgeving te organiseren. Wij als bestuursleden onderhouden contacten met de talenten, ouders en trainers. Waar nodig geven wij ook advies.

Geniet jij een topsportstatus of speelt jouw vereniging op het hoogste niveau? vraag dan eens naar de mogelijkheden via ons contactformulier!

Samenwerking met Talentboek

Talentboek is een platform waar talentvolle sporters of teams de mogelijkheid krijgen om via Crowdfunding geld in te zamelen om bepaalde doelen te realiseren; bv. de aanschaf van een wielrenfiets of kano, hoogte stage of naar een buitenlands toernooi te kunnen gaan of krachttraining te kunnen doen.

Voor wie is Topsport Zaanstreek?

Heb jij als talent via de bond een talentstatus gekregen of zou jij er graag 1 willen hebben? Kijk voor de voorwaarden hieronder bij Talent- en topsportstatus. Daarnaast zijn wij er voor de regio Zaanstreek. Woon jij bijvoorbeeld ergens anders zoals Amsterdam? Kijk dan voor een andere topsportfonds die jouw regio helpt!

Talent- en topsportstatus

Sporters die gebruik maken van de door ons geboden voorzieningen en ondersteuning zijn talenten en topsporters die een status bij NOC*NSF genieten. Deze statussen worden afgegeven op basis van vele verschillende criteria waarmee het niveau en de potentie van de sporter door de desbetreffende bond wordt beoordeeld. De statustoekenning verloopt als volgt:

 • NOC*NSF stelt samen met de bonden het talentprofiel op
 • Bonden leveren namen van sporters die aan talentprofiel voldoen
 • Topsport Zaanstreek ontvangt van het NOC*NSF lijsten van sporters met een status Topsport
 • Topsport Zaanstreek start begeleiding aan de hand van deze gegevens

Wat is een talent?
NOC*NSF kent drie soorten talent statussen toe aan jonge sporters die gezien leeftijd, trainingsachtergrond en prestatieontwikkeling in aanmerking komen voor één van de statussen. De verschillende talent statussen zijn:

 • Internationaal Talent (IT)
 • Nationaal Talent (NT)
 • Belofte (B)

Meer informatie?

Zit je met wat vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met verenigingsondersteuner Carlo de Vries 06 – 435 782 34 of c.devries@sportbedrijfzaanstad.nl